Graving og drenering

Vi utfører graving, dreneringsarbeid og etterisolering av kjeller og grunnmur på boliger, boretslag og industribygg

Graving og drenering

Mange eldre hus og bygninger har dårlig drenering. Vann og fukt i kjeller fører til råte og muggsopp problemer, som igjen gir dårlig inneklima. 

En ny god drenering rundt en boligs grunnmur hindrer fuktinntrengning i kjeller og grunnmur, å gir et godt inneklima.

Utvendig etterisolering

SINTEF Byggforsk anbefaler at minst halvparten av isolasjonen skal være på yttersiden av kjellerveggen slik at veggene holdes varme og tørre.

På eldre grunnmurer kan etterisolere fra utsiden gjennomføres samtidig som man legger ny drenering. Dette er en billig og og god løsning for etterisolering av kjellerarealet.

Maskinentreprenør for alle behov

Graving, grunnarbeid, sprengningsarbeid, drenering, rørlegging og transport av masse for bedrift og privat i hele Østfold og Akershus.