Graving og grunnarbeid

Vi utfører både store og små oppdrag innen grunnarbeid og graving for private huseiere, Boretslag og profesjonelle utbyggere

Graving og grunnarbeid

Vi utfører alt av grunnarbeid og utgraving av tomt til boliger, hytter eller næringsbygg, bygging av ny vei eller graving av grøft

I tillegg utfører vi planering av tomter og graving av grøfter for vann- og avløpsrør og kan gjennomføre alt av rørleggingsarbeid som tilfaller under dette.

Kompetansen og maskiner

Vi har kompetansen og maskiner som trengs for å håndtere alle typer oppdrag innen graving og grunnarbeid, både for store og små oppdrag både for private huseiere, borettslag og profesjonelle utbyggere.

Maskinentreprenør for alle behov

Graving, grunnarbeid, sprengningsarbeid, drenering, rørlegging og transport av masse for bedrift og privat i hele Østfold og Akershus.